”Der var engang en borgmester, som skulle have malet sin færge. Det er jo en dyr og tilbagevendende begivenhed, så borgmesteren får den geniale idé, at der må kunne bygges en bro istedet. Han foranstalter undersøgelser omkring hvad sådan en bro, med en kapacitet på min. 100.000 biler/døgn, kan beløbe sig til. Den skal jo dog erstatte en lille færge, som vel i bedste fald kan rumme 10 biler og sejler 20 gange i døgnet.

Da administrationen på tinge fremdrager faktuelle prisberegninger, er det indlysende for alle, inkl. borgmesteren, at denne investering aldrig nogen sinde vil kunne bettiges. Endvidere er placeringen af broen problematisk, da den alle steder vil skære igennem borgmesterens fine landskaber, som han er meget hør om.

Hvad gør man, man har dog fået en god ide!

Broen må placeres, så andre vil være med til at betale og så den ikke ligger henover borgmesterens dejlige natur og miljø. Der er godt nok et frygteligt dilemma, for hvis broen placeres, hvor der er behov for den, er den ikke til meget gavn for borgmesterens indbyggere, og hvis den placeres hvor den er til gavn for borgmesterens indbyggere, er der ikke nogen til at betale?!

Well, et kompromis så måske. Ja midt imellem må være sagen og den fjerde bro er født i borgmesterens verden.

Borgmesteren taler og taler om sin bro, og med tiden går snakken: Har I hørt det: Vi har da brug for en ny bro, har vi ikke? Det kunne da være meget praktiskt, hvis ... Der er jo frygtelige køproblemer....etc. etc.

Ihvertfald beslutter borgmesteren sammen med sine venner, at sådan skal det være, og man går straks igang med at finde nogle, der vil og kan betale.

Imens har borgmesteren i det stille overvejelser omkring navnet på det store bygningsværk. (R)anders Bro ligger lige for, men hvordan.........”

 

Historien er formentligt ikke slut, vi afventer blot den femte bro. I mellemtiden er der måske nogle, der indser, at selvom om andre vil betale, må det være rimeligt at forlange ”Value for Money”. Altså mest mulig trafik for mindst mulig investering og mindst mulig naturbelastning