Minister afviser støtte til fjordbro

Af FRANK HELBO

Borgmester Michael Aastrup Jensen mener, at spillet om statens vejmilliarder først lige er begyndt, selvom trafikministeren i første omgang er kommet med et afslag.

Trafikminister Flemming Hansen (K) afviser i første omgang at give støtte til en ny bro over Randers Fjord ved Tjærby.

Det fremgår af et brev, som han har sendt til borgmester Michael Aastrup Jensen (V) som svar på ansøgningen om et statstilskud til broen.

Arbejdet fortsætter

Michael Aastrup Jensen afviser dog, at spillet er tabt. Arbejdet for at få broen bygget fortsætter uændret.

»Da hovedformålet med det omhandlede projekt (...) er at opnå en forbedring af den lokale trafikafvikling, må udgangspunktet være, at der er tale om et lokalt projekt, som må løftes med de lokale parter,« skriver Flemming Hansen i brevet.

Samtidig skriver han, at der i forbindelse med det trafikforlig, som regeringen indgik med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne for et år siden, blev afsat en pulje på en mia. kr. til trafiksikkerhed og statslig medfinansiering af lokale og regionale projekter.

»Det er den pulje, som vi skal have andel i,« siger borgmester Michael Aastrup Jensen.

Hård konkurrence

»Vi ved godt, at konkurrencen er stenhård, men vi skal have gjort klart, at situationen i dag på Randersbro er en stopklods for en videre udvikling af vores område. Det giver alle os ret i - lige fra Mariager til ude på Djursland. Derfor er det et regionalt ønske, at der bygges en bro ved Tjærby.«

Der er mange steder i landet, hvor man ønsker at få del i den pose penge på en mia. kr., der i trafikforliget er afsat til sikkerhed og medfinansiering af lokale trafikprojekter.

Pengene skal række frem til 2015.

Aftalen om at bygge en bro over Randers Fjord er indgået mellem Rougsø, Nørhald, Sønderhald og Randers kommuner.

Prisen for broen er skønnet til at blive 300 mio. kr. Dertil kommer et beløb på cirka 70 mio. kr., som det vil koste Randers Kommune at bygge Ringboulevarden færdig fra Hadsundvej til Udbyhøjvej.

Kommunerne har udover et bidrag til byggeriet fra staten også et ønske om at få Århus Amt og EU til at være med til at betale regningen.

Århus Amt er formentlig ude som medspiller fra 2006, når amterne bliver nedlagt.

Den nye bro forventes at få en daglig trafikmængde på 7.500 køretøjer og bliver en væsentlig aflastning af Randersbro, der i dag i gennemsnit har 43.000 bilister.

Det er foreløbig planen, at den nye bro skal bygges i 2009-2010.

frank.helbo@jp.dk