Politikerne i Randers er med stor enighed gået ind for at arbejde videre med et broprojekt, der skal forbinde Nørhald med Sønderhald. Efter de aktuelle planer skal broen placeres ved Tjærby og vejforløbet på sydsiden af fjorden vil komme til at ligge i umiddelbar nærhed af ”Kronjyden” i Assentoft.

Broen er tænkt forsynet med en klap, som kan gå op og ned af hensyn til skibssejllads, og må nødvendigvis anbringes i en vis højde af hensyn til ændringer i vandstanden i fjorden.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomitéer i de 4 berørte kommuner har for længst meldt ud, at et sådant projekt strider imod foreningens holdninger til naturbeskyttelse, idet en broforbindelse placeret midt i dette storslåede landskab ville være totalt ødelæggende for naturen, for slet ikke at tale om den evige motorlarm, der vil kunne høres langt omkring i et så åbent og fladt terræn.

Alternativet – hvis der absolut skal etableres endnu en vejforbindelse over Randers Fjord – kan kun blive en tunnel, så må der betales det, som den nu engang vil koste. Der skal ikke gives køb på naturens præmisser, naturen skal søges bevaret både for os og vore efterkommere.

Lokalkomitéen for Randers, Langå og Purhus har - for at der kan blive mulighed for at bese terrænet – arrangeret en fugletur ud til de berørte områder ved Tjærby, lørdag den 6. november kl. 14.00 (se annoncen andetsteds i bladet) - hvortil alle interesserede er velkomne, også de, der måtte komme udelukkende for at nyde landskabet, så længe det endnu er nogenlunde uberørt.