Samfundsøkonomisk analyse

To af grundpillerne i projektet "broen over Randers fjord" er aflastningen af trafikken på Randers bro, samt øget trafikvækst til randområderne. Randers kommune har fået firmaet COWI til at udarbejde en rapport over hvilken indflydelse en eventuel ny bro over Randers fjord vil have på disse to grundpiller.

Grafisk repræsentation af beregnet 2015 trafik aflastning*

 

Så meget hjælper den planlagte nye bro over Randers fjord, er det den rigtige løsning....?

Beregnet vækst i 2015 trafik til randområderne*

Vej

Trafik uden bro

Trafik med bro

Gimmingvej (nord for krydset Gimmingvej/Udbyhøjvej)

300/300

300/300

Udbyhøjvej (øst for krydset Gimmingvej/Udbyhøjvej)

2500/2500

2500/2500

Tjærbyvej (strækningen øst for Tjærby)

1000/1000

1000/1000

Grenåvej (øst for krydset Grenåvej/Stampenvej)

9300/9600

8650/8800

Ved at analysere tallene i ovenstående tabel er det åbenlyst at en broforbindelse, som foreslået i dette projekt, ikke vil have nogen indvirkning på trafik til og fra randområderne nordøst for Randers. Det ses også at trafikken til og fra Djursland vil mindskes som resultat af en broforbindelse.

*Ovenstående figur og tabel er udarbejdet på grundlag af tal hentet fra rapporten Samfundsøkonomisk Analyse venligst stillet til rådighed af Randers Kommune