Formål

”BroNej” er en forening, der blev stiftet i september 2004. Foreningen har til formål at medvirke til at skabe en natur- og miljøvenlig trafikafvikling ifm. etablering af en ny forbindelse over Randers Fjord.

Samtidig fokuserer foreningen på ”value for money”, altså at de investerede midler anvendes med størst muligt udbytte til følge.

Kommunerne Randers, Rougsø, Sønderhald og Nørhald er gået sammen om et bro-projekt over Randers Fjord fra Tjærby til Assentoft.

Foreningen er nødvendig som et modstykke til den politiske lobby-gruppe, som består af borgmestrene fra de ovennævnte kommuner, og som arbejder for hurtigst muligt at få en bro-forbindelse ved Tjærby/Assentoft.

Denne lobbygruppe har sat fart på bro-planerne. Den indledende fase af beslutningsprocessen er startet med en beslutning om at sende ansøgninger til stat og amt samt EU. Det er en absolut nødvendighed at få andre finansielle kilder med i projektet.

Det er meget vigtigt for modstanderne af projektet at levere et modspil på et så tidligt tidspunkt som muligt.

Hvorfor skal denne lobbygruppe have et modspil ?

  1. Fordi projektet ikke er initieret af Randers kommune som et absolut behov og en gennemtænkt løsning. Det er alene baseret på et forslag fra mindre omegnskommuner, hvor investeringen i sig selv ikke giver mening.

  2. Fordi de fremlagte trafikberegninger, 5-7000 biler pr. døgn, ikke berettiger en bro-investering til kr. 2-300 mio.

  3. Fordi man end ikke har villet undersøge andre linjeføringer.

  4. Fordi løsningen vil spolere naturen og miljøet i et meget specielt område, som bl.a. er udlagt til Særlig Følsom Landbrugsområde, SFL, på linie med de specielle områder langs Randers Fjord i Nørhald kommune.

  5. Fordi lydpresset fra en sådan forbindelse bliver ekstremt, da vejen/broen skal hæves op oversvømningrisiko, og det er et meget fladt landskab. Støjdæmpning er meget dyr og vanskelig at udføre.